Adatvédelmi tájékoztató


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A megrendelőimmel való kapcsolattartás során minden tőlem telhetőt megteszek annak érdekében, hogy a hozzám kerülő személyes adatokat biztonságosan kezeljem. Tiszteletben tartom a személyiségi jogokat, és eleget teszek az adatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak. Megrendelőim velem való kapcsolattartásának feltétele, hogy elérhetőségükhöz, nevükhöz hozzáférjek, így üzleti kapcsolatunk csak úgy jöhet létre, ha a megrendelő ezeket az adatokat önként a rendelkezésemre bocsátja, és beleegyezik abba, hogy azokat kezeljem. A velem való internetes vagy telefonos kapcsolatfelvétel tehát magával vonja az érintett hozzájárulását személyes adatai használatához. Adatvédelmi irányelvem, hogy megrendelőim személyes adatait csak a kapcsolattartásra és számlázásra használom, azokat ezen kívüli okokból semmilyen módon nem gyűjtöm. A személyi adat fogalmát az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) határozza meg.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI

A személyes adatok kezelője Mészáros Zoltán Dániel egyéni vállalkozó (a továbbiakban csak „adatkezelő”), székhelye: 2490 Pusztaszabolcs, Széchenyi István u. 79/1. adószáma: 66890922-1-27

Az adatkezelő elérhetőségei: Postacím: 2490 Pusztaszabolcs, Széchenyi István u. 79/1. E-mail cím: hangszerelmes@gmail.com Telefonszám: +3620/273-9994

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSI JOGALAPJA

Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet kapcsolatfelvétel útján adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, illetve az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: „Rendelet”).

SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSI CÉLJA

A személyes adatok feldolgozásának célja a megrendelővel való kapcsolattartás, üzleti kommunikáció, valamint számlázás. Az adatkezelő részéről az Ön személyére irányuló egyéb marketing tevékenység nem történik. Az Ön személyes adatait nem adom tovább harmadik félnek, sem ingyen, sem bármilyen ellenérték fejében. Ez alól két kivétel létezik, amikor az Ön személyes adatait jogosult vagyok megosztani: az egyik, ha ezt a hatályos jogszabályok vagy érvényes bírósági vagy hatósági határozat írja elő (pl. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére). A másik eset, amikor a megrendelő hangszere postai vagy futár általi kézbesítését kéri tőlem, ebben az esetben Ön hozzájárul ahhoz, hogy a kézbesítő cégnek kiadjam a szükséges adatokat. Ezen a két eseten kívül más okból nem adok ki adatokat.

Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA

Az adatkezelő az Ön személyes adatait telefonos vagy internetes formában csak az Önnel fennálló ügyfélkapcsolat időtartamáig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását. Külön adatbázist ezeknek az adatoknak nem tartok fenn, csak annyiban jelennek meg nálam, amennyiben a telefonom vagy az ímél kliensem számon tartja őket, kérésre ezekről a helyekről is törlöm az adatokat. Kérem, hogy ha visszavonná adatkezelési hozzájárulását, vegye fel velem a kapcsolatot ímélben vagy telefonon és én törlök minden Önnel kapcsolatos tárolt információt. Az egyetlen kivétel ez alól a papír alapú számlatömb, amiben a feltüntetett adatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal előírásainak megfelelő ideig őrzöm és zárható helyen tárolom. Mivel innen nem áll módomban törölni a személyes adatokat, kérem, hogy akinek ezzel a fajta adatrögzítéssel problémája van, ne lépjen velem kapcsolatba.

A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI

Ahogy írtam, én nem gyűjtök a fentieken kívül semmilyen okból személyes adatot. Blogom, illetve Facebook, Tumblr és Instagram oldalam látogatásával, vagy az ezeken a felületeken keresztül velem való kapcsolatfelvétellel ugyanakkor személyes adatai birtokába juthatnak az említett oldalak/szerverek üzemeltetőinek. Ezen szolgáltatók által begyűjtött adatok jogszerű használatáért a szolgáltatók felelnek, mivel nincs ráhatásom ezen oldalak működésére. Ha valaki szeretné tudni, milyen módon kezeli a Google (Blogger és Gmail üzemeltetője), Facebook (Facebook, Messenger és Instagram üzemeltetője), Tumblr a személyes adatokat, olvassa el általános szerződési feltételeiket és adatvédelmi irányelveit, ezeket én elfogadtam. Ezen szolgáltatók mindegyike az oldal első látogatásakor tájékoztat felugró panelben az általuk gyűjtött adatokról, sütik (cookie) használatáról. Ezen felugró ablakok elfogadásával Ön jóváhagyja ezeket az adatgyűjtési módokat, ellenkező esetben sajnos az oldal nem tekinthető meg. Az említett szolgáltatók által gyűjtött személyes adatok visszavonásával, törlésével kapcsolatban rendelkezésre álló lehetőségeket is a szolgáltatók maguk szabályozzák, nekem beleszólásom nincs, illetve személyesen nem is férek hozzá ezen adatokhoz, így kezelésükért nem vagyok felelősségre vonható. Amennyiben valaki postán vagy futárszolgálaton keresztül szeretné, hogy visszajuttassam hozzá a hangszerét, ezzel az igényével szintén engedélyt ad számomra, hogy adatait kiadjam ezen kézbesítő vállalatoknak. Ezekben az esetekben a kiadott adatok kezelésével kapcsolatban a kézbesítő cégek adatvédelmi irányelvei a mérvadóak.

Az érintett szolgáltatók dokumentumai:

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult:
- az adatkezelőtől hozzáférést kérni az adatkezelő által tárolt személyes adataihoz
- személyes adatainak helyesbítésére
- kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen
- személyes adatait áthordozni

Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását az „AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI” pont alatt megadott elérhetőségek egyikén keresztül vonhatja vissza.

Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

Ön nem köteles átadni személyes adatait, azonban a velem való kapcsolatfelvétel feltétele az Adatvédelmi Tájékoztatóm elfogadása, illetve a „A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI” pontban leírt szolgáltatók oldalainak látogatása, vagy kézbesítő cég szolgáltatásainak igénybevétele esetén ezen cégek szabályzatainak elfogadása. Ha nem kívánja semmilyen módon megadni személyes adatait, ne látogassa az említett szolgáltatók oldalait és ne vegye fel velem a kapcsolatot. Mindazonáltal már elkésett, mert ezt olvassa, amely felület a Google szabályai alapján működik, adatainak törlése érdekében vegye fel velük a kapcsolatot.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát időről időre felülvizsgálja és az aktuális jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítsa előzetes értesítés nélkül. Az aktuális Adatvédelmi Tájékoztató az online felületen mindenkor megtalálható.

KIEGÉSZÍTÉS

Megrendelőim hangszereiről a rajtuk való munkákkal kapcsolatosan fényképeket készítek, és ezeket a „A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI” pontban említett felületeken nyilvánosan megosztom. Ezek a képek semmilyen személyes azonosításra alkalmas információt nem tartalmaznak, anonimak. Ugyanakkor ha Ön nem szeretné, hogy fénykép készüljön hangszeréről, illetve az nyilvánossá váljon, tudassa velem elérhetőségeimen, ebben az esetben természetesen semmiféle dokumentáció nem készül a hangszerről/munkáról. Visszamenőleg csak annyiban tudom törölni ezeket a képeket a szolgáltatók oldalairól, amennyiben erre a szolgáltatók lehetőséget adnak, természetesen minden tőlem telhetőt megteszek, ha ilyen kérés felmerül.

Megrendelőimnek biztonságos adatkezelést kívánva mindig és mindenkor és a GDPR legyen Önnel,
(elnézést kérek a megdöbbentően sok szóismétlésért, sajnos ez ebben a műfajban szinte kötelező)
Üdvözlettel:
Mészáros Zoltán Dániel egyéni vállalkozó